«Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den,» Ef 5,25

Paulus som ikke var gift belærer de gifte menn med å elske sine hustruer som sine egne legemer. For den som elsker sin hustru, elsker seg selv, er Paulus formaning til de gifte menn. For ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten, sier han. Videre sier han at vi er lemmer på Jesu Kristi legeme og derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Dette mysteriet er stort - han taler her om Kristus og menigheten. Men tilføyer Paulus, hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Dette er hva Guds ord sier, men hva sier mennene og kvinnene i dag?

I dag er det 8. mars, dagen som markeres som den internasjonale kvinnedagen hvert år den 8. mars. Denne dagen ble innstiftet i København i 1910 på den annen internasjonale sosialistiske kvinnekongress. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnenes stemmerett. Kamp mot all kvinneundertrykking, selvbestemt abort, flere barnehager og lik lønn for kvinner og menn var noen av hovedparolene i 70-80 årene. Kvinnene ble mer og mer opptatt av sitt arbeid ute i arbeidslivet, og jeg tenker på dagens drypp for oss menn. Hva savner vi i de fleste i småbarns-hjemmene i dag på dagtid? Jo, ho mor og barna; huset er livløst.

«Dere (myndighetene?) driver kvinnene i mitt folk bort fra hjemmene de var glad i. Dere har for alle tider tatt min ære fra deres barn.» Mika 2,9(N78)