«Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet,» Job 19,24.

Å være slave er å være bunden til noe. I vår del av verden forsvant slaveriet gradvis i Nord- og Vest-Europa i løpet av middelalderen. Det var kirken som var mot kjøp og salg av kristne. Kristendommen bredte seg utover kontinentet, og det ble vanskeligere å skaffe seg hedninger til slavearbeid.. Fra 1100-tallet ble slavehandelen borte i det ene europeiske landet etter det andre. Slutten på slaveriet betydde ikke at befolkningen i de laveste lagene i samfunnet var fri. Mange bønder ble mange steder «slaver» for godseieren som eide jorden de bodde på , derfor ble de påtvunget til å arbeide for dem og i tillegg måtte de betale en årlig leie i form av korn, poteter etc..

En ny type slavehandel oppsto imidlertid på 1500-tallet, da begynte europeerne å kjøpe slaver i Afrika og frakte dem til de nye koloniene de hadde erobret i Amerika. Behovet for arbeidskraft var endeløst. Før slaveriet her ble endelig forbudt på 1800-tallet, sies tallet på svarte slaver som hadde krysset Atlanteren kommet opp i 11 millioner.

Mange fanger prøvde å rømme fra sin eier, men det var vanskelig å komme fri. Men den gamle Paulus, som også var Kristi Jesu fange, hadde fått en slave, Onesimus, han hadde rømt ifra sin eier Filemon. Nå var Onesimus frelst og da bad Paulus for sin «sønn», som han hadde «født» i sine lenker. Han skrev : «Før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot han! Det er mitt eget hjerte. Jeg hadde ønsket å beholde ham her hos meg, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg mens jeg er i lenker for evangeliets skyld.»

Jo, ett håp kunne slavene ha. Og en sjelden gang hendte det at et velvillig menneske kjøpte slaven til frihet. Det ble betalt hva de kalte en løsepenge, og dermed ble livet helt nytt for den som ikke selv hadde noe å betale med. I Bibelen finner vi vår gjenløser , en som var villig til kjøpe hele menneskeslekten fri fra syndens slaveri, nemlig Jesus Kristus Guds egen sønn. Han kjøpte oss fri på Golgata kors med sitt eget blod som løsepenger. Derfor må ingen miste troen på at det finnes en gjenløser fra syndens slaveri, som alle er bunden til. Jesus er og blir vår gjenløser.

«Han er min Herre som har gjenløst meg fortapte og fordømte menneske, frikjøpt og frelst meg fra alle synder, fra døden og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyrebare blod og sin uskyldige lidelse og død.» (Luthers forklaring til tros­bekjennelsen)