«Paulus, Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, som rett og riktig er. For troen vokser rikt hos dere, og kjærligheten dere imellom blir større hos hver enkelt av dere. Derfor kan vi selv rose oss av dere i Guds menigheter på grunn av den tålmodighet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler som dere holder ut.» 2 Tess 1, 1-4.

– «Jeg er lege for å beskytte liv, ikke for å fjerne liv,» sier en kvinnelig lege. 16.-18. januar 2017 var hun i Tingretten for å forsvare sin rett til å ha denne overbevisningen. Hun nektet å være med på alt som fører til å fjerne liv. Dette medførte at hun ikke fikk beholde jobben som lege i kommunen. Men om nødvendig er hun klar for både Høyesterett og Menneske-rettighetsdomstolen i Strasbourg.

Jeg husker snakket fra den siste verdenskrigen hva det var som skjedde under Hitlers ledelse i gasskammerne hans. Likeens hvordan leger eksperimenterte med barn og voksne mennesker med den hensikt få å finne fram til den rene ariske rasen. Hva lærte vi av dette? Det synes i dag som et foster i morens skjød, ikke har noen verdi som et menneskeliv, men sees på som en «salgsvare» på det illegale markedet . Når abortloven tillater foreldre og fjerne tvillinger, trillinger etc bort, slik at bare et barn kan få se dagens lys etter fullendt svangerskap, de andre ble fjernet bort.

- Vårt land sliter med mangel på fødte barn og det fører med seg en forskyvning i befolkningens sammensetning. Slik som vi hadde manko på menn etter krigen, for mange var falt under krigen. Vi fikk derfor et overskudd på andel kvinner.

- Vi kunne si at det normale ble det unormale. Slik blir resultatet også for oss i dag. Det vi kalte synd, kalles i dag for en rettighet som hvert menneske har. Men vi kan få våre synder tilgitt enn i dag av Jesus Kristus, bare av hans nåde . Tenk etter om du vil være en normal kristen med de konsekvensene det kan medføre for deg og dine i vårt land i dag, eller vil du være som alle de andre som holder på sitt ego, sin rettighet som strider mot Guds bud?  Vårt valg som kristne får følger for oss og for våre omgivelser. Jesus sier at vi som tror på han, skal være «lys i verden» slik at menneskene får syndenød i sine hjerter og ber om frelse for sine liv. Vi må ikke gjemme oss bort som hans lys i verden, men la oss lyse klart for våre omgivelser. Jesus sier i Matt 11,28: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Jesus sa også til sin samtid :

«Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!» Mark 1,15

Ha en god og ransakende helg i ditt hjerte!