«Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.» 1.Pet 4,11

Jeg hørte på en ung forkynner fra Amerika, men som virker som misjonær i Afrika og Sør-Amerika. Han sa klart ifra at han var ikke kommet til ungdommene på kveldens møte for å bli populær og tale til dem ord som de ville like å høre. Nei, han ville kun tale Guds ord uten å smiske seg inn med tilhørerne, det ville bare føre dem enda lenger bort fra Jesus Kristus.

Spørsmålet hans var om tilhørerne forstod Jesu ord , at porten er trang og veien er smal som fører til livet, og få er de som finner den. «For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.» Matt 7,14.

Konklusjonen hans var at vi kristne lever som verden, statistikken viser ingen forskjell på en kristen og en ufrelst. Han formante alle til å gå inn i seg selv og ransake livet som de lever. Kan en kjenne treet på fruktene?

«På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler?» Matt 7,16

En gang frelst, ikke alltid frelst, men vi må som Paulus sier til Filipperne 2,12:

«Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid deres frelse med frykt og beven - ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.»