«Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Joh 14,6

Forløpet til dagens drypp kommer fra Jesus oppmuntrende ord til sine disipler, hvor han sa at hjertene deres ikke måtte forferdes , men at de måtte tro på Gud, og tro på ham! Så forteller Jesus om sin Fars hus som har mange rom. Hvis det ikke hadde vært slik, så ville Jesus sagt de det. For nå skulle han dra bort fra disiplene og gjøre i stand et sted for dem. Og når det arbeidet var gjort, så ville Jesus komme igjen og ta sine disipler til seg. For at også de(troende) skal være der hvor han er. Jesus mente disiplene visste veien dit han gikk, men disippelen Tomas sa da til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sa da teksten i dagens drypp.

Hvordan er det med hans disipler i dag, vet vi veien til Farshuset?

- Leste nylig om en som hadde vandret på troens vei nesten hele sitt liv. Han hadde dannet mange nye menigheter og tusentall av mennesker var kommet til tro på Jesus. Men så kom «Thomas» tvilen inn i hans tanker. Var han på rett vei i det trosgrunnlaget han hadde forfektet hele sitt voksne liv eller var det et annet samfunn som satt inne med «den rette læren»?

Konklusjonen hans ble en snuoperasjon i liv og lære, han sa sine «disipler» farvel og ble opptatt som medlem i Den Katolske Kirke.

- Straks etter kom jeg over en som hadde levd hele sitt voksne liv som katolikk , han var en av de mest framstående teologene og predikantene i den mektige jesuittordenen. Han sier følgende :

«Jeg må være oppriktig mot min samvittighet for Gud, og jeg kan ikke fortsette å spille denne komedie å forkynne læresetninger som jeg ikke tror på lenger.. Jeg fikk erfare en slik fred, glede og klarhet i mitt indre som jeg aldri har kjent tidligere. Jeg vil følge evangeliet i dets renhet og apostlenes lære og utelate alle senere, menneskelige tillegg. Jeg ser at den katolske kirken er kommet langt bort fra Guds ord. Kirken — «.vår hellige mor» — har stilt seg selv i forgrunnen og opptar den plassen som Bibelen skulle ha, og det katolske presteskapet har inntatt den plassen som tilkommer bare Jesus Kristus selv. Frukten av mine botsøvelser dette år er at jeg er blitt helt befestet i Jesu Kristi sannhet, og at jeg har bestemt meg for å forlate den katolske religionen.»

«Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Apgj 9,5