«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.» 1 Kor 10,1-4

En ny uke er begynt og ingen vet hva den vil bringe av gleder og sorger, men da er det godt å minnes Paulus sine ord i Rom 14,8: «For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.» Er der noen bedre livsgaranti å få?

Dagens drypp forteller om jødenes vandring med Herren etter de var kommet ut fra trelldommen i Egypt, men så møtte de nye overraskelser på vandringen. Men Kristus, klippen, ga dem alle den åndelige drikk, de fikk alle den samme åndelige maten å ete. De ble alle døpt til Moses i skyen og i havet.

Hva med oss troende i dag? Jo, på samme måte som de blir også vi døpt til Jesus gjennom dåpens grav, og vi anerkjenner Jesus som vår Herre og frelser. Rødehavet skilte Israelsfolket og Egypterne (vårt trelleliv - verden). Slik blir også dåpen et skille mellom det gamle og det nye livet. Fra et liv under syndens og kjødets trelldom til et liv i frihet og lydighet mot Jesus. Dette er ingen ørkenvandring, men en vandring inn i Guds løfter, et seiersliv.

Dåpen er derfor det viktigste steget inn på lydighetsveien med Jesus, fordi vi gir våre liv fullstendig over i Jesu hender av vår egen frie vilje. Mange kommer derfor ikke inn i den helheten som Gud har for dem. De er alle frelst og har evig liv, men de blir værende på den andre siden av "Rødehavet" . De roper til Gud om beskyttelse mot fienden ,som kommer etter dem og Herren beskytter dem med "skystøtten". Men Herren har åpnet en vei gjennom "Rødehavet" også i dag for sine barn, slik at du kan gå med Jesus Kristus og kan komme inn i helheten av Hans fullkomne plan, og det er dåpens vei.

«idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft - han som reiste Kristus opp fra de døde.» Kol 2,12.