«Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Joh 10,10

Det fins en ond makt i tilværelsen vår på denne jord, han kalles satan og djevelen. Han er «Tyven» som dagens drypp taler om.

Denne «Tyven» – satan – fikk Judas til å svike Jesus for 30 sølvpenger. Da Judas, som forrådte ham, så at Jesus var blitt domfelt, angret han. Han kom tilbake til yppersteprestene og de eldste med de tretti sølvpengene, og sa: «Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod!» Men de sa: «Hva kommer det oss ved? Det blir din sak.» Men «Tyven» lurte ham igjen med at Judas gikk og hengte seg. Hadde han gjort som Peter som benektet tre ganger på at han ikke kjente Jesus, men da han siden oppdaget hva «Tyven» hadde fått han til, angret han bittert og gikk bort og gråt. Siden møtte han Jesus igjen, som da spurte ham tre ganger om Peter elsket Ham. Til slutt brast det ut av Peter: .. «Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær».

Satan er en løgner og tyv , men i opphavet var han faktisk en salvet kjerub i himmelen. Han var en lovsanger i Herrens arme, men så gjorde han opprør mot Gud, han ville opphøye seg selv som gud. Det resulterte i at han ble kastet ut av himmelen sammen med en tredjedel av englene. Esek 28 og Åp 12. Satan vet at han har liten tid igjen på denne jord, og derfor er han så aktiv for å lure og stjele bort troen på Jesus i oss mennesker som tror på Jesus som vår frelser. Satan innbiller menneskene at han er frelseren som har all makt på jorden, han gjør seg om til en lysende engel og selv den

troende går fem på mange ganger. Men om vi faller så står vi opp igjen i Jesu navn, han tilgir oss våre feil, og leder oss til hvilens vann som gjør godt for vår sjel. Jesus seiret over satan på korset, han tok vår straff på seg, og dermed kan vi alle bli fri satans lenker som binder de ufrelste .

«Men den onde ånden svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere?» Apgj 19,15.