«Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit.» Ef 3,8-12

Paulus fikk det ærefylte oppdrag av Jesus Kristus å bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet hadde vært skjult fra evighet av hos Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus og som Gud nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. Det er i Jesus vi har frimodighet, og i troen på ham får vi komme fram for Gud med tillit og når våre livsdager er slutt her på jorden, så gir Jesus oss adgang like inn i himmelen. Derfor må vi omvende oss fra synden og gi våre liv til Jesus Kristus, han som er troens opphavsmann og vår frelser og forløser. Han tror vi på, han vil vi tjene med våre liv i hverdag og helg! Hver dag må vi ta vårt kors opp , og følge etter Jesus.

«Han tek ikkje glansen av livet, Den Frelsar som kallar på deg. Først då kan for alvor du leva Når han får deg fylgja på veg. Du høyrer dei dårande røyster Som lovar deg gullglim og glans, Men ingen legg lys over vegen Som Jesus og kjærleiken hans. Han hjelper i brattaste bakkar Og stør deg når vegen vert smal. Han signar dei sollyse sletter Og lyser i dødsskuggens dal. Han fører deg frelst over fjorden, Heilt fram til den himmelske strand. Når døden sin brottsjø du møter, Vil Jesus dra båten i land. Han tek ikkje glansen av livet, Han gyller din morgon og kveld Og opnar ei dør til dei salar Der æveleg høgtid du held.» (Tekst: Trygve Bjerkheim)

«Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle je+g frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?» Sal 27,1