«Hvordan skal den unge holde sin stiren? Ved å holdeseg etter ditt ord.» Sal 119,9

Livet kan by på mange utfordringer og særlig for de unge i dag, som er fremtiden for land og folk. Derfor spør salmisten om hvordan skal den unge holde sitt liv rent ? Jo, svarer han, ved å holde seg etter Herrens ord.

Det kan være lettere sagt enn gjort i dagens hverdag hvor alt skal skje med fart og kunnskap om alle ting. Barn får ikke være barn i sin oppvekst, de tas ut av hjemmet på dagtid og kjøres til en barnehage. Her begynner dagliglivet fra 1 års alder og gjerne før , inntil barnet fortsetter på barneskolen, ungdomsskolen, videregående etc.

Da er det enda noen igjen som vil jobbe med kroppen, de liker ikke mer skolegang. Men også her må en ha skolegang med yrkesrettede fag, de må tenke allerede på videregående hvilken retning de ønsker å ta utdannelse i. Snekker, murer, sveiser, gårdsarbeider, barnehageassistent etc, felles for de yrkene er praktisk arbeid. Lykkes de unge i denne fasen i livet, så vil de også som en kristen, se at dagens drypp er sant. Det gjelder å holde seg etter Guds ord, selv om fristelsene kan bli store. Men om en faller, så reiser en seg igjen og kommer opp på den faste stien igjen. Jesus er trofast, selv om vi svikter ham. Han tilgir den som ber om tilgivelse for sine feiltrinn.

Hva med oss som er eldre? Skal vi gjøre noe mer enn de unge for å holde oss på stien som fører hjem til himmelen? Nei, om en kom inn på stien i moden alder, så må en holde seg på samme sti, som de unge som har tatt bestemmelsen om å følge Jesus som sin frelser. Stiens endemål er nemlig å komme til himmelen og der trenges ikke verdens visdom for å komme seg inn, men et hjerte som har tatt imot Jesus, som sin frelser og herre. Denne avgjørelsen betyr full overgivelsen i Jesu hender, slik at du tar opp ditt kors for å følge ham resten av livet ditt her på jord.

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Rom 8,1