«Jeg sier deg at du er Peter, og denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» Matt 16,18 -19.

Jesus var nå kommet til traktene ved Cæsarea Filippi, da Jesus spurte disiplene sine om hvem folket sa at Menneskesønnen var? De sa at noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia eller en av profetene. Men Jesus spurte så disiplene om hvem de trodde at han var? Simon Peter sa da til Jesus: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus sa da til ham:

«Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen.»

Så kommer dagens drypp inn med hva Jesus sa videre til Peter. Jesus bød disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias.

Peter bekjente at Jesus er Messias, den levende Guds Sønn. Jesus sa til Peter at det hadde han ikke funnet på av seg selv, men det var noe Far i himmelen har åpenbart for ham. Peters egentlige navn var Simon. Når Jesus kaller ham Peter, som betyr fjell eller steinblokk, og sier at han vil bygge sin menighet på denne klippen, grunnvollen. Paulus sier det slik i 1 Korinter 3:10-11:

«Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvollsom en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annengrunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.»

 

Den katolske kirke mener at Peter var den første paven i Rom og at alle paver deretter har fått sitt oppdrag eller “primat” fra Peter og den myndighet Jesus gav han. Noe historisk grunnlag for at Peter hadde noen paverolle i Rom finnes ikke. Han kom riktignok til Rom de siste årene han levde og led martyrdøden der, ikke fordi han var pave, men fordi han trodde på Jesus Kristus som Guds sønn. Av evangeliene går det fram at Peter var gift, noe som en pave ikke kan være. Jesus sier om sin menighet på jorden i Johannes 10,16:

«Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde.»