«Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som fårutenhyrde.» Matt 9:36.

Etter Kirkerådets flertallsvedtak i sams vielseritual for mann/mann og kvinne/kvinne og kvinne/mann meldte flere seg ut som medlemmer i kirken. Nå leter de etter en ny menighet som skal bli det nye åndelige hjemmet deres. En sa det slik:

«Den norske kirke har i alle år vært mitt åndelige hjem. Nå er jeg blitt hjemløs. Men jeg ønsker ikke å forbli en kirkeløs frilanser. Så nå må jeg finne et annet sted, sier han. Men hvilken menighet dette blir, det vet han ikke ennå. ..Han innser at det blir vanskeligere for bibeltro kristne som bor ute på bygdene i Norge, siden folkekirken der ofte er det eneste alternativet.»

En annen skriver :

«Den norske kirke har valgt bort Bibelen, Guds Ord, der verden angriper hardest i øyeblikket, for å sitere Luther. Kirkemøtet sitt vedtak om ekteskapsliturgi gjør at kirken skal brukes til å velsigne det som Guds Ord kaller synd.
For mange var dette det endelige punktet hvor samvittigheten gjør det umulig å bli stående som medlem. For mange er det anfektende at den kirken de tilhører, er hoppet av, på tross av at de selv har en god lokal menighet med en bibeltro prest.»

En tredje person uttalte:

«Det er en smertens og nederlagets dag for meg. Etter mange års direkte kamp mot avkristningen av ekteskapet, ser jeg ikke i dag noen annen måte å ta avstand fra Dnks ukristelige liturgi på, enn å melde meg ut. Å bli stående i Dnk ville være å godta den ukristelige liturgien, og det verken kan eller vil jeg.»

«Jegerdengode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,» Joh 10,14