«..Gud står i Guds menighet, midt iblant guder holder han dom: Hvor lenge vil dere dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela. Vern den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett! Redd den ringe og fattige, frels ham fra de ugudeliges hånd! De skjønner intet, og de forstår ingenting. De vandrer i mørke. Alle jordens grunnvoller vakler.» Salme 82, 1-5

Salmisten Asaf sier hvilken oppgave vi som «guder» har i Guds menighet. Oppgavene er:

* Slutt å dømme urettferdig!

* Slutt å holde med de ugudelige!

* Vern den ringe og farløse!

* La den elendige og fattige få sinn rett!

* Redd den ringe og fattige!

* La oss frelse ham fra de ugudeliges hånd! For de skjønner ingenting og de går i mørke.

* Vit at alle jordens grunnvoller vakler

Etter kirkemøte i Trondheim 30.1.2017 skrev en avisleder bl.a. følgende:

«Den norske kirke har valgt bort Bibelen, Guds Ord, der verden angriper hardest i øyeblikket, for å sitere Luther. Kirkemøtet sitt vedtak om ekteskapsliturgi gjør at kirken skal brukes til å velsigne det som Guds Ord kaller synd. For mange var dette det endelige punktet hvor samvittigheten gjør det umulig å bli stående som medlem. For mange er det anfektende at den kirken de tilhører, er hoppet av, på tross av at de selv har en god lokal menighet med en bibeltro prest.»

«Vær ikke til anstøt, verken for jøder eller for grekere eller for Guds menighet. Slik prøver også jeg i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de manges, slik at de kan bli frelst.» 1 Kor 10,32-33.