«Men vi ber til Gud at dere ikke må gjøre noe ondt - ikke for at det skal vise seg at vi består prøven, men for at dere skal gjøre det gode, selv om det skal se ut som om vi ikke har bestått prøven.» 2 Kor 13,7

Paulus var en skriftlærd mann som la vekt på hva som «står skrevet» i de jødiske skriftene. Han forkynte Ordet om korset hvor han kom. Jesus var begynnelsen og slutten for ham. Han fikk en tjeneste som apostel, tildelt av Jesus selv. Han fikk vite at jobben hans ville koste ham alt, men han sa seg villig til å utføre det arbeidet som Jesus la på han.

Etter de første apostlenes tid kom der mange som falske lærere, profeter, apostler etc. som fikk mange med seg på den «brede vei». Det hele kunne begynne i ånd, men så kom menneskets stolthet fram i tjenestegavene og fallet ble stort. Noen kom med i vekkelse som kom rundt om i verden. Den største menigheten på verdsbasis ble etter en stund den katolske kirke, som enn i dag dominerer. Men utfra den kom der nye vekkelser i kristenheten som startet sin menighet.

Dette året feirer en Luthers reformasjon som startet for 500 år siden og som ble kalt for «Protestantene». Luther gikk imot den katolske kirke med å skrive 95 teser mot avlatshandelen i 1517, hvor han utfordret den katolske kirkes nattsverdslære og markerte således starten på den lutherske reformasjon.

Men senere reformatoriske oppgjør innen egne trosfraksjoner, gjentok mange av dem, det samme katolske feilgrepet. Nemlig å la kirkemøter lage egne forskrifter eller troserklæringer, som de formulert slik at flertallet til slutt kunne gi sin aksept. Dette stanset videre studium av Guds Ord slik at Den Hellige Ånd ikke lenger kunne lede dem til sannheten.. Systemet fungerte slik, at de som etter kirkemøtes vedtak, fant mer lys over saken, ble tolkes som «kjettere», siden det de påsto ikke var vedtatt av noe kirkemøte . Da ble det splittelse igjen og igjen. Hva får vi oppleve i våre dager innen kristenheten?

Den Norske Kirke vedtok på sitt møte i år at de likestilte ekteskap mellom mann/mann eller kvinne/kvinne på lik linje med mann og kvinne. De tolket Guds ord «etter eget hode» og de fleste av de som var imot gikk ikke ut av kirkemanntallet. De er fornøyde med tilstanden så langt. Da stopper de opp i sin åndelige utvikling og legger seg til å «sove» i den saken. Når vekkelsen kommer over neste menighet, er disse ikke rede, men fortsetter i sin stagnasjon.

Men noen søler ikke til sine klær, med syndige vaner, holdninger i sin livsførsel, men de omvender seg fra sine feilgrep og arbeider videre på bibelsk grunn sammen med de få som ser veien videre etter Guds ord.

Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin Sønn.» 1 Joh 5,10