«Jeg var bortrykket i Ånden på Herrens dag. Og jeg hørte bak meg en veldig røst, likesom av en basun, som sa: Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.» Åp 1,10-11.

Johannes, den av apostlene, som Jesus hadde et spesielt oppdrag til. Han ble bedt av Jesus på korset til å ta seg av Maria, som hadde født ham. Han sa det slik til dem begge , da de var tilstede ved Jesu korsfestelse : «…. Kvinne, se, det er din sønn!» Deretter sa han til disippelen: «Se, det er din mor!»

Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.» (Joh 19,26-27).

I dagens drypp er Johannes  på en øy  som ligger i Egeerhavet som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Han var bortrykket i Ånden på Herrens dag, som er søndagen, den dagen som Jesus stod opp fra graven. Med ett hørte han bak seg en veldig røst, likesom fra en basun, som sa til ham:

«Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.»

Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje; og han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes.

Alle de 7 menighetene som er nevnt i åpenbaringsboken er i dag borte som aktive menigheter, stedene finner du den dag i dag i det vestlige Tyrkia, ikke langt i fra storbyen Izmir.  Menigheten i Efesus fikk følgende beskjed av Jesus:

«Husk derfor hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted - hvis du ikke omvender deg.» Åp 2,5

Ordet «omvendelse» fra grunnteksten betyr å bråstoppe, snu rundt og gå tilbake samme vei du kom. For å komme tilbake til den første kjærligheten til Jesus, da må vi oppgi vår egen vei og akseptere Guds vei. Er vi villige til å snu oss rundt om Jesus sier : Vend om! En ydmyk ånd vet Herren å høre, men er vi stolte og egenrådige vil Herren stå oss imot.

 

«Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første.» Åp 2,19