«Og Herren sa til ham: Dette er det landet som jeg med ed har lovt Abraham, Isak og Jakob idet jeg sa: Din ætt vil jeg gi det! Nå har jeg latt deg se det med dine øyne, men du skal ikke få komme inn i det. Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land slik Herren hadde sagt. Og han begravde ham i dalen i Moabs land midt imot Bet-Peor, og ingen vet til denne dag hvor graven hans er.» 5 Mos 34,4-6.

Tenk deg Moses sitt livsløp var nå kommet til slutten. Det begynte med at  Farao hadde gitt hele sitt folk dette påbud: «Hver sønn som blir født hos Israel, skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve.» Han ble berget av faraos datter, da Moses fløt i Nilen i en «sivbåt» som foreldrene hadde laget, og der søsteren til Moses gjemte seg i sivet for å følge med bror sin. Dette førte til en oppvekst i palasset til farao, hvor han lærte å bli en ekte egypter. - Moses hadde syndet mot Gud en gang i sin ørkenvandring. Herren sa til han at han skulle tale til «fjellet» og da skulle det velle vann utfra det. Men Moses husket på en gang før, da hadde Herren sagt at han skulle slå på fjellet og vann skulle komme ut. Men andre gangen sa Herren at han skulle tale, ikke slå på fjellet. Denne feilen gjorde at Moses bare fikk se inn i det landet som han ikke skulle få komme inn i. Han døde legemlig og Gud begrov han. Ingen vet hvor graven er den dag i dag. 120 år ble Moses alder på jorden.

Moses skulle ikke få vokse opp, men han skulle bli drept iflg faraos ord. Jesus skulle heller ikke få vokse opp, for etter Herodes ordre skulle han bli drept. Men Gud lot dem begge redde livet i Egypt. Da israelerne syndet imot Gud sendte han slanger mot dem i ørkenen og da israelfolket klaget til Moses, fikk de ordre om at hver gang de ble bitt av en slange, så skulle de se opp på kobberslangen som var festet på en  merkestang  i ørkenen og livet deres skulle da bli reddet. Parallellen er Jesus på Golgata kors:

 «Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1,12.

Jesus har reddet hele menneskeheten fra fortapelsen, men bare på en betingelse, de må tro på hans navn JESUS og bekjenne det for menneskene. Jesus døde legemlig som Moses, men i motsetning til Moses, stod Jesus legemlig opp igjen med et herlighetslegeme. Graven hans var tom. Jesus er den første som kom ned fra himmelen, og ble det første mennesket som stod opp fra graven og dro hjem til himmelen igjen. Tidligere før Jesus ble født hadde profeten Elias dratt til himmelen med hele sitt legeme, men han hadde ikke vært der før. Moses legemet ble lagt i en grav av Gud selv, ingen vet hvor, men vi vet at hans åndelige legeme er i himmelen.

«Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem, og talte med ham.» Matt 17, 1.3.