«Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. …

Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. »

2 Mos 12,7og 13.

Herren påla israelittene å gjøre noe om de skulle berge sine førstefødte barn. Skulle livet til dem berges så måtte husfaren i hvert hus stryke blodet på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken, dette måtte de gjøre om dødsengelen skulle gå forbi deres hus og spare folket. Blodet fra dyr på dørstolpene ville redde folket fra døden, slik at de var klar til å dra ut fra trellestanden i Egypt.  Blodet ble deres redning for å bli med i Guds menighet videre på befrielsen ut fra Egypt.

Har du tenkt på at samme redningsplanke som Israel fikk tilbud om for å berge livet, samme redningsplanken har vi fått av Jesus for å få evig liv . Men vi må først gjøre noe selv, vi må bli født på ny. Denne avgjørelsen kan ingen andre gjøre enn du selv. Derfor sier Bibelen :

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1,12

Dette er handlingen du og jeg måtte/må gjøre , nemlig «med din munn bekjenne at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst», sier  Romerbrevet 10,9.

Da er du reddet ut fra verden(Egypt) og er klar til å vandre troslivet videre med Jesus .

«Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikkhaninnihelligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.» Hebr 9,12.