«Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?» Luk 18, 7-8.

En nettavis spør leserne : «Bør staten støtte trossamfunn økonomisk?» Dette var en uhøytidelig måling for hva leserne i denne saken mener. Resultatet trenger derfor ikke være representativt for gjennomsnittet av befolkningen. Resultatet så langt i nettavisen viser 10% for og 90% mot. Om en sier at 2 av 10 medlemmer i Den Norske Kirke mener at statsstøtte ikke skal gis, da vil resultatet sannsynligvis bli en årlig medlemskontingent på samme størrelse som statsstøtten.  De andre trossamfunnene er i dag vant med «tiende» eller kontingent som medlem.

Vil den kristne kirke overleve i dagens stressede situasjon? Her kommer det ikke an på om vi har fine bygninger og en effektiv organisasjon. Det som teller mest er om det finnes et trosliv på Jesus i hjertene til menneskene. Jesus stiller selv spørsmålet i dagens drypp:

«Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?»

«Guds menighet er jordens største under», er en salme skrevet av Ronald August Fangen. Når vi kristne kjenner oss hjelpeløse og ydmyke er vi avhengig av Herren Jesus. For Herren Jesus følger sin plan fra tidens begynnelse og til all evighet. Den som setter sin lit til Herren blir aldri skuffet.

«For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden.» Rom 9,28

God helg i Herrens vingård!