«Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.» Matt 7,13-14

Se for deg de to portene som Jesus her gir en beskrivelse på. Den ene porten er vid. Sagt med andre ord lett å komme seg igjennom.  Den andre porten var derimot trang og da er det ikke alltid like lett å komme seg igjennom om flere vil gå samtidig.  Men portene og veiene stod i stil med hverandre. Den smale porten hadde også en smal vei videre og da kunne en ikke gå i lang rekke i bredden, men det kunne en derimot gjøre om en gikk gjennom den brede porten. Da fortsatte veien også med å være bred.

Jeg ser for meg de lange flyktningkøene i Europa i dag, der de møter mottaksporter i visse land. Grensene er inngjerdet med netting og et land har bare to porter som er åpne for flyktninger. Velger de å gå inn gjennom dem, så velger de også å oppgi alle personlige opplysninger om seg og sine som er med dem. Mange snur derfor og roper på en kjent politiker i et annet land om hjelp til å få komme til dem.  Porten ble for trang og veien videre for smal, de ville følge sitt eget program til friheten.

- Andre land har hatt åpne brede porter for flyktningene og myndighetene innså etter en stund at dette går ikke, vi må stenge landegrensene og sile ut de som er berettiget til det.

Så til oss mennesker som velger vår livsvei utfra våre egne kriterier . Hovedmassen av oss vil være «vår egen lykkessmed» og leve livet ut derfra. Porten her er bred og uten vanskeligheter for å komme  seg igjennom og ikke bare det, veien videre er bred og romslig å vandre på. Veien har ingen skilting om farer og lignende , nei, du kan leve livet i sus og dus. Veien er folksom og mange ganger vanskelig å komme videre framover, da er det noen få som snur og går ut igjen fra den brede porten. De velger da den trange porten.

- På den brede veien er der heller ingen skilting om hvor veien ender til slutt, men de som går på den håper det beste, at en kjærlig Gud vil  tar imot dem ved veis ende – som er FORTAPELSEN og «no return!»

Men i den trange porten er der spesielle vilkår for å komme igjennom. Du må ha bekjent deg til portens herre og frelser, hans navn er Jesus, Guds sønn. Likedan er veien videre smal og ser ikke noe innbydende ut til å ferdes på. Veien er derimot godt skiltet om farer og hvilesteder, som gir deg vann og mat videre, men du blir snart oppmerksom på at det er ikke mange som følger den veien. Bare noen få i forhold til de på den brede veien, men et stort opplysningsskilt lyser imot de vandrede – VEIEN TIL HIMMELEN -GUDS PARADIS! Skiltet gir dem mot og styrke som gir dem glede til å nå målet.

«Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere. Den veien du skal gå, har de ødelagt.»  Jes 3,12.