«Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!» Joh  14,26-27.

Har du fred i ditt hjertet? Eller plages du av de daglige bekymringene, slike som Jesus nevner i  Matteus 6,31:

«.. Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?» For alt slikt søker hedningene etter, sa Jesus, men vår himmelske Far vet at vi trenger til alt dette. Men Gud vil at vi skal søke først Guds rike og hans rettferdighet, og da lover han oss at vi skal få alt dette andre i tillegg! Kan vi da kvitte oss med slike bekymringer i dag , for den kommende tirsdagen ? For den har nok med sine egne bekymringer , for du skjønner sa Jesus « Hver dag har nok med sin egen plage.»

Jesus sendte Den Hellige Ånd, talsmannen, til oss. Han lærer oss daglig om alle ting som vi trenger som Jesu venner, pluss at han minner oss også på Jesu ord. Når vi lever så nært opp til Jesus i vårt daglige liv, vil en lære å kjenne røsten som sier : «Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, på den!» Jes 30,21.

For å kunne leve i en konstant visshet om Guds nærvær, må du få det som vane å adlyde Gud med det samme du hører hans røst i ditt indre. Ofte når jeg forbereder disse dryppene om dagen, så hender det at jeg får et «rhema» . Hvis jeg da ikke skriver det ned med det samme, så står jeg som oftes «tomhendt» tilbake på kvelden, da jeg skulle hatt det til dryppet. Også i andre forbindelser kan dette oppstå, når en ikke adlyder Guds stemme med det samme.

Men hvordan lærer en å kjenne Guds stemme? Husker du historien om gutten Samuel som foreldrene hadde viet til Herrens tjeneste i sammenkomstens telt hvor presten Eli var. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Så var det en dag mens Eli lå i rommet sitt - øynene hans hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel. Og han sa: «Ja, her er jeg.» Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham, så han gikk inn til Eli han. Men da dette gjentok seg tre ganger , skjønte presten Eli at det var Herren som ropte på Samuel. Da sa Eli til Samuel at om han hørte røsten en gang til , så skulle han svare: «Tal, din tjener hører!» Samuel gikk så å la seg igjen og Herren ropte nå som før: «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa: «Tal, din tjener hører!» Og da talte Herren med ham.

- Samuel kjente først ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Vi som lever i dag og tjener Jesus, vi har fått åpenbart Herrens ord i våre hjerter, for alle dem som har tatt imot Jesus, de har han gitt rett til å være Guds barn, de som tror på hans navn.

«Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!» Luk 24,31-32.

Hans