«Og landet skal sørge, hver slekt for seg: Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Natans hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Levis hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, sjime’ittenes slekt for seg og deres kvinner for seg, likeså de andre slektene, hver slekt for seg og deres kvinner for seg.» Sak 12,12-14.

 

Vi lever i endens tid når det gjelder Guds husholdning med oss jordboere og vi er kommet langt utpå «glattisen» med å følge Guds ord i vår hverdag. Menneskene er kommet dit som tidligere slekter har vært før oss, vi kan og vi vet hva vi vil . Lovene til de fleste land som er noenlunde selvstendige spriker stort ifra Guds ord.

«Dere har trettet Herren med deres ord. Men dere sier: Hva er det vi har trettet ham med? - Ved å si: Hver den som gjør ondt, er god i Herrens øyne, i slike har han velbehag! - eller: Hvor er Gud, han som dømmer?» Mal 2,17

Herren vår Gud har lagt opp sitt løp i sitt Ord , der han blant annet sier i 2 Krøn 7,14: «og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land

Gud dømmer sitt eget eiendomsfolk -jødene- på lik linje med verden for øvrig. Redningen for land og folk er at de omvender seg fra sine synder og begynner å følge Guds ord, dvs at de tar imot Jesus som sin personlige frelser.

I dagens drypp er vi kommet til finalen for Israel, da har Herren tatt affære med alle Israels fiender som har gått imot Jerusalem, men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere har Gud utgytt nådens og bønnens Ånd, og da skal jødene skue opp til Jesus som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte.

Det jeg legger merke til i dagens drypp er at folket holder samme opplegget som i dag foran Klagemuren i Jerusalem, de sørger ikke sammen, men mennene for seg og kvinnene for seg, hver etter sin slekt. Likeverd, men ingen likestilling. Men den dagen da de blir født på nytt, da skal denne nyheten lyde:

«Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden éndag, eller blir et folk født én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner.» Jes 66,8

Vi går spennende tider i møte. Vil Trumf i USA begynne med å flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Om dette skjer så begynner en ny tid for Israel og for oss øvrige i verden.

«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.» Gal 3,28