«Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde! Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.» Ords 3,7-8.

Vis i egne øyne, hva er det i disse dager ?

* Du fokuserer livet på deg selv.

* Full av selvtillit og egne prestasjoner.

* Du er fullt ut avhengig av egne evner.

* Du søker alltid etter å være akseptabel for verden og dens veier.

* Du ser på omstendigheter fra et menneskelig perspektiv.

* Du er helt igjennom en egoist.

Å frykte Herren din Gud og vike fra det onde! Hva er det i dag som før?

* Du har en ekte tillit til den treenig Gud, Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.

* Du er helt avhengig av Guds evne og ledelse i livet ditt.

* Du fokuserer alltid livet ditt på Gud og hans aktivitet.

* Du ydmyker deg alltid innfor Gud.

* Du fornekter deg selv og tar korset opp hver dag for å følge ham.

* Du legger vinn på alltid å søke Guds rike først og hans rettferdighet.

* Du søker alltid Guds perspektiv i alle ting.

* Du vil leve hellig og gudfryktig.

Lever vi etter dagens ord , så «skal resultatet være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.»

I kjølevannet  av disse ord følger også disse , selv om Kirkemøte’s flertall fornekter dets virkning , nemlig:

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mannogkvinne skapte han dem.» 1 Mos 1,27.