«Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matt 28,16-20.

En dag kom Jesus til døperen Johannes for å bli døpt av ham. Døperen Johannes viste at Jesus var Guds Sønn og ville ikke døpe ham. Jesus var jo Messias, Guds utvalgte. Normalt så skulle rollene vært omvendt. Det skulle vært Jesus som døpte ham, og det sa døperen Johannes til ham. Men Jesus insisterte på å bli døpt, for som han sa: «La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje.» Matt 3,15.

Dåpen har ingen betydning i forhold til frelsen, men den er en god samvittighetspakt mellom den som lar seg døpe og Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse jfr 1 Pet 3,21. Hva brukes som dåpsord av den som døper noen ? I den norske kirke brukes treenighetsformularet, «... i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn», slik som Matteus skriver i kap.28,19.  Men andre bruker ordene i Agj 10,48 og døper dem «i Jesu Kristi navn».  Men begge «dåpsformularene» er de samme, for når en døper dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, må en spørre hvis navn er det? Jo, det er navnet JESUS. For det er bare det navnet som kan gi oss frelse, sier Peter i Agj. 4,12.

I Arken gikk der inn 8 voksne mennesker , hele Noahs hus, de hadde ingen småbarn. Det ble heller ikke unnfanget eller født noen barn under syndeflodens tid. I arken ble de åtte sjeler frelst/reddet ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Arken fløt på vannet, men dåpen er et motbilde, da kommer du og jeg under vann i Jesu navn. Vi dør med Jesus Kristus og står opp med ham til et nytt liv med ham. Troen på Jesus gir oss frelsen. Er vi i ham, slik som Noahs folk var i arken, så lever vi i Jesus for alltid.

«I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse, han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt.» 1 Pet 3,20-22.

God helg!