«Ved Gud priser jeg hans ord! Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg? Hele dagen vrenger de på mine ord. Alle deres tanker er imot meg til det onde.» Salme 56,5-6.

Har du hørt sangen : «Er du vrien og vrang så blir verden så trang, men er du god så blir allting så godt!»

Når jeg leser «dagens drypp» av salmen til David, så kommer dette sangverset for meg. Å diskutere Bibelens ord med en som ikke er fortrolig og fri, dvs uten å være født på ny, er nytteløst. Akkurat som David sier så bare vrenger de på hans ord og tankene deres er imot Guds ord, selv om de mener å tolke Guds ord rett etter sin fornuft.

Et godt eksempel på før og etter en omvendelse til Jesus er Saulus, som skiftet navn til Paulus etter sin nye fødsel. Legg merke til at Saulus var en lovlærd mann i skriftene og lot seg ikke vippe av pinnen for sine «motspillere». Han raste av sinne mot de som trodde på Jesus som Messias, han tok seg av klærne til dem som steinet Stefanus, som var en mann full av tro og Den Hellige Ånd. Først da han møtte sin motstander Jesus, måtte han spørre ham hvem han var. Da først fikk Saulus opplatt sine «trosøyne» slik at han så Jesus. Motstanderen til de messiastroende ble nå med ett en medspiller i den messianske tro, dvs at Jesus som ble korsfestet var Guds sønn. Mange slike mennesker som Paulus har opplevet det samme, som å gå fra motstander til Jesus til å bli hans medspiller.

- Vi opplever det samme i dag innen vår egen kristne krets. Høyt velutdannede prester og biskoper taler Ordet midt imot, de tolker ordene som de vil uten å tenke på hvilket resultat dette fører til. Om du ikke er enig med folkets flertallstolking av Guds ord så blir du ikke godtatt innen de kirkelige kretser i dag, da får de Jesu-troende oppleve hva det vil si å ta sitt kors opp og følge Jesus. Der en Jesu-vekkelse er på gang vil også en øket motstand og forfølgelse følge i kjølevannet av den. Den koptiske kirken regnes for å være verdens første kirkesamfunn.Igjen er det grunn til å minne om at det er verdenshistoriens første kirkesamfunn som nå er under kraftig press fra sine omgivelser i Egypt. Ingen tvil om at det koster noe for oss troende som vil følge Jesus, ja, faktisk alt.

«Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Gal 2,20 .