«Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.» Jes 61,1-3.

Jeg opplever at disse ord som står i Jesaja 61 1-9 er Guds tale til oss i 2017, skriver en broder i Herren, og videre, skriver han, er dette det oppdraget Jesus kom til vår jord å utføre. Han fullførte oppdraget ved å gi sitt liv for alle mennesker. Han tok på seg all synd, all sykdom og all fattigdom. 

Da Han hadde utført oppdraget, og skulle forlate disiplene gav Han oppdraget til dem å formidle de gode nyhetene, til alle mennesker. Men Han forlot dem ikke farløse eller kraftløse. 

- Han sa til dem, nå går Jeg til Gud og skal være deres forbeder i himmelen. Videre sa Han at det det til det beste for dere at jeg reiser, for da kan Jeg sende dere en som skal hjelpe dere å fullføre oppdraget ved å bringe de gode nyheter om frelse fra synd, helbredelse fra all typer sykdommer, plager, forbannelser og lenker. Denne hjelperen heter Den hellige ånd.

- Så sa Jesus, dere skal gjøre de samme gjerninger som Jeg gjorde, ja enda større.

- Nå spør Jesus deg, vil du gi ditt liv for Meg  og bruke de gaver Jeg har gitt deg til å være en Ambassadør for mitt rike og sette fanger fri, løse de bundne, helbrede de syke i Mitt navn, og forkynne et nådens år fra meg? Jeg Jesus var salvet utrustet av Gud den allmektige. Det samme kan DHÅ gjøre for og igjennom deg som tror.

Jeg vil oppfordre deg til å lese, grunne på de ord som står Bibelen Jesaja 61. 1-9 og handle på dem. De er profetiske for denne tid. De blir bare virkelig for dem som tror dem og handler på dem.

«Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de gudene som i virkeligheten ikke er guder.» Gal 4,6-8.