«De kom så til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han dem: Hva var det dere snakket sammen om på veien? Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: Om noen vil være den første, han skal være den siste av alle, og alles tjener.» Mark 9,33-35.

Tolv disipler gikk sammen med Jesus på hans vandring i Israel og de fikk oppleve å se alle underne og miraklene Jesus gjorde hver dag. De fikk også flere ganger fullmakt av Jesus til å gå ut til områder i Israel og forkynne evangeliet for folket, og under og tegn skulle følge med dem på vandring. Peter var en som alltid lå «foran» i løypa, han var den som stillet seg fremst i «køen». Han ville gå til Jesus på vannet, han ville bygge tre hytter for Jesus, Moses og Elias.

Hvordan er min og din stilling i dag overfor våre tros-søsken ? I hver menighet er det mange ganger uenighet om hvordan alt skal styres, da er det lett å komme på det nivået som de tolv disiplene var: Hvem er den største av oss, hvem skal bestemme «kursen» videre.

Hva er det som binder kristne mennesker til hverandre. Er det en felles menighet/forsamling? Eller er det fellesskapet med å komme sammen? De som drives av Guds ånd, de kommer sammen for å gi sin ære og tilbedelse til Jesus, vår frelser.

Dobbelmoral hos mennesker er ofte en årsak til at søkende mennesker ikke kommer til de kristne samlingene. De er blitt så skuffet over personene som lever et liv i arbeidstiden, og et «glory-liv» på samlingene i menigheten. Hadde en ikke visst at dette var samme person en møtte i kirken, som den som en møtte på jobben som leder i bedriften, så ville en trodd at dette var to forskjellige personer.

Se ei på andre hva angår det deg? Se du kun på Jesus, igjen og igjen, gjennomkjemp kampen og løpet fullendt.

La de skuffende, letende troende finne oss «etablerte» kristne som sanne, rettferdige og oppmuntrende personer som er drevet av Den Hellige Ånd til sjelers frelse. Jeg tror vi vil få se framover en samlende skare som drives av Ånden til å gjøre Jesu Kristi gjerninger i hverdag og helg og hvor folket skal si om flokken: Se hvor de elsker hverandre!


Jesus er den gode hyrde. Han kjenner sine får. Han følger med deg som føler at du er utenfor, og han savner deg om du kommer bort fra ham.

«Herren er god, et vern på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.» Nah 1,7