«Men nå, Serubabel: Vær sterk! sier Herren . Josva, Jehosadaks sønn, du øversteprest: Vær sterk! Hele folket i landet: Vær sterke! sier Herren . Gå i gang med arbeidet! For jeg er med dere, sier Herren over hærskarene.» Hag 2,4.


Profeten kommer med oppmuntring til dem som bygger Herrens hus. Herren ber alle involverte om å være sterke, de blir oppfordret til å gå i gang med arbeidet. Garantien for å lykkes gir Herren i det han sier : «….For jeg er med dere»
Vi trenger alle et fellesskap. Når Adam gikk alene i Eden , mens dyrene, fugler etc hadde sin make, sa Gud:

«Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.»1 Mos 2,18.

Livssituasjonen for hver enkel av oss varierer, men i Guds familie på denne jord vil Gud at vi skal komme sammen for å lovprise og opphøye hans navn. For navnet over alle navn, som kan gi oss frelse for tid og evighet, det er navnet JESUS. Det er ikke gitt annet navn på jorden for oss mennesker, som vi kan bli frelst ved, reddet fra fortapelsen, borte fra Gud.

Vi synger en barnesang som lyder :

«Bygge Guds rike, bygge Guds rike, bygge Guds rike her på jord.

Gutter kom å hjelp oss, jenter kom å hjelp oss. Bygge Guds rike her på jord!»

Fra midten av oktober i år begynte vi i vårt land kl.12.00 å proklamere : «Norge er et kristent land og det skal det være!»

Hver dag siden lyder alarmen på mobilen kl 12.00 og jeg sier høyt der jeg er : «Norge er et kristent land og det skal det være!» Mange står måpende når alarmen går og enda mer det jeg proklamerer. På et familiemøte nylig gikk alarmen kl.12.00 ved slutten av møtet og da fikk en høre flere alarmer i salen. Vi proklamerte vårt «motto» høyt, da lederen også var med i «alarm-fellesskapet». Vi trenger å våkne opp fra den åndelige søvnen! Det er tid for å proklamere ut hvem vi tror på. JESUS må få lyse klart fra hver av oss kristne. Vårt liv må preges av Åndens ledelse gjennom dagene, slik at livet vi lever nå, det lever vi i Jesus Kristus!

«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil 1,6