«For Herren, Herren, gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene.» Amos 3,7

Det fortelles om et møte i en menighet i Trondheim en gang mellom høsten 1967- våren 1968 , at en mann bar fram følgende profeti:

«Det er en fiende som planlegger å angripe deres land. Men hvis tilstrekkelig mange mennesker ber, så vil Jeg, Herren, sette englevakt ved landets grenser som ingen fiendtlig hær kan trenge igjennom.»

Profetien fikk av en eller annet grunn ikke den store oppmerksomheten som en skulle trodd av et slikt alvorlig budskap. Noen tenkte kanskje at det er ikke fra Gud, men bare menneskelig tale. Vi vet imidlertid at mange forsamlinger og kristne personer bad for våre grenser på den tiden , men så kom invasjonen av Tsjekkoslovakia høsten 1968, og da ble profetien fra Trondheim glemt.

Men så i 1999 – vel 30 år etter – kom der et helsides oppslag i Aftenposten om hemmeligstemplede opplysninger som var frigitt . Opplysningene gikk ut på at 7.juni 1968 tidlig om morgenen i Sør-Varanger ved den norsk-russiske grensen hadde der kommet plutselig tanks rasende mot norskegrensen ved Boris Gleb. De bråstoppet like foran grensen og blir stående. De norske militæret så kanonløpene som ble rettet mot dem. Dette påløp noen dager, men så bråsnur de og kjører bort fra grensen.

Det fortelles senere om en russer som hoppet av fra øst til vest under den kalde krigen, han hadde vært med på aksjonen ved Boris Gleb og kunne bekrefte at de hadde fått ordre om å angripe Norge den gangen. Han undres på om der var mange mennesker som ber i dette landet, for da de skulle til å krysse grensen så de noen svære engleskikkelser stå ved grensen som stoppet dem. De ruset opp motorene, men de kom ingen vei, beltene stod bare og spant. Da snudde de og dro tilbake.

Når jeg hører slike historier tenker jeg alltid på Ninive, hvor profeten Jona sa til folket i byen, at om «….Om førti dager skal Ninive bli ødelagt.» Jona 3,4

Hva skjedde? Folket i Ninive ropte til Gud av all makt, og omvendte seg, hver fra sin onde vei og fra den urett som hang ved deres hender. Da Herren så og hørte deres rop, angret han og lot være å ødelegge byen. Men historien viser at den ble ødelagt senere. Derfor er det en må be for vårt land og folk, for vi vet hva Guds ord sier :

«Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.» 1 Tess 5,3