«Og de talte mot Gud, de sa: Kan vel Gud dekke bord i ørkenen?  Se, han har slått klippen så vann vellet fram og bekker strømmet over. Men kan han også gi brød? Kan han skaffe kjøtt til sitt folk? Da Herren hørte det, ble han harm. Ild ble opptent mot Jakob, og vrede reiste seg mot Israel, fordi de ikke trodde på Gud og ikke stolte på hans frelse.  Han ga skyene der oppe befaling og åpnet himmelens dører. Han lot manna regne over dem til føde, og ga dem korn fra himmelen.  Mennesker spiste englebrød, han sendte dem mat så de ble mette.» Sal 78,19-25

Israels folk som hadde vandret i ørkenen med Moses i 40 år og de hadde opplevet underet fra Gud , flere enn noe annet folkeslag, men tror du det var takk å få tilbake for vår Herre.

Salmisten sier hvilken oppførsel folket viste til giveren. De klaget først over mangel på vann, så sa Gud til Moses at han skulle slå med staven sin på fjellet, han så gjorde og vannet vellet fram.

Men sa folket : «Men kan han også gi brød? Kan han skaffe kjøtt til sitt folk?»

Med de ordene vakte de Herrens harme fordi de ikke trodde på Gud og ikke stolte på hans frelse. Men allikevel kom Gud dem i møte med å sende manna fra himmelen til dem, så folket fikk brød å spise. De fikk også kjøtt å spise, for Gud sende fugler ned til dem på bakken. Alt dette skjedde i ørkenvandringen for israelittene. Til og med skoa de hadde på føttene gikk ikke i oppløsning før vandringen i ørkenen var slutt.

«Da sa Herren til Moses: Se, jeg vil la brød regne ned fra himmelen til dere. Folket skal gå ut og sanke for hver dag det de trenger. Slik vil jeg prøve dem, om de vil følge min lov eller ikke.» og 2 Mos 16,4  «Jeg lot dere vandre førti år i ørkenen. Deres klær ble ikke utslitt, og skoene ble ikke utslitt på din fot.» 5 Mos 29,5

Forteller disse opplevelsene med iseralittene noe til oss i dag? Har vi manglet mat,drikke,klær og sko i de siste 70 år i vårt land? Jeg tror vi har blitt velsignet like mye som Guds eiendomsfolk. Forskjellen på de og oss er at vi nordmenn er i ferd med å «avsette Gud» , han eksisterer ikke oppe i hodene på den oppvoksende slekt lenger. Etterslekten av folket i ørkenen derimot, jødene i dag , de søker mer og mer etter Messias og venter på hans komme. Hvorfor? De lengter etter fred og de vet det er Messias som skal komme å gi dem fred. Her kommer også kristenfolket inn på verdensbasis og lengter etter Jesus komme i skyen.

«For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene.» 1 Tess 4,16-18.

Hans