«Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.» Gal 6,7

Dagens drypp angir et av «livets lover», nemlig det du sår vil du også høste fruktene av. Hvilket utslag har vi som samfunn i vårt land i vente av våre sådde produkter?

Det går ikke en dag uten at du blir et ufrivillig «så-land» fra media. Internett farer over hele kloden og sår ut sine «såkorn» i mitt og ditt sinn. Nettavisene er fulle av porno, der avisene prøver å fange opp din «øyekontakt», slik at du leser sexpraten de serverer. Her er ingen sensur lenger, groteske bilder og ord sår mediene  ut med den tanke å få solgt avisen, tv-programmet, etc. Fra barnehagealder kjøres det på med «opplæring» i de mest intime ting. Familiene har lite å stille opp mot dette presset fra våre myndigheter, som mener jo før, jo heller å lære livets gåter.

Hva høster en allerede nå i vår generasjon av alt dette umoralske?

Jo, de samme mediene som sår «skitten» tar seg av innhøstingen også. Store overskrifter hvor den ene sedelighetssak etter den andre slås stort opp og folk leser og mediene tjener penger på sin «våronn». Vi som et folk høster inn fruktene av det som ble sådd ut. Det er nesten helt umulig for et menneske i dag og holde seg ren åndelig talt. Du blir tatt i «hor» hver eneste dag etter den målestokken som Jesus ga, nemlig : «Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte.» Matt 5,28

Moralen vår rotner på rot i dag. Jesus er ikke tema i skolene, ei heller i barnehagene. Velsignelsene som vårt land har hatt i etterkrigstiden fra 1945 er ikke tildelt Guds velsignelser, nei, egoisten i oss har og tar æren for den kunnskapen og viten som vi har opparbeidet oss. Jesus sa til sine egne landsmenn da han var på jorden : «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?» Matt 16,26.

Når syndens mål er nådd, kommer dommen over oss. Det som kan redde oss unna er en «omvendelse» til Gud ved hans sønn Jesus Kristus!  Vi som har tatt imot ham må be hver tid og stund som Joel 2,13 sier:

«Men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage. Riv hjertet i stykker, ikke klærne! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde.»