«For er det et menneske som har gjort sitt arbeid med visdom og kunnskap og dyktighet, så må han likevel gi det fra seg som arv til en som ikke har hatt noe bry med det. Også dette er tomhet og et stort onde.» Fork 2,21

I det gamle testamentet finner vi konger som gjorde alt som var godt i Herrens øyne, men alt det de hadde bygget opp med Guds visdom og kunnskap ble ofte revet bort ved at arvtakerne gjorde alt det som var vondt i Herrens øyne.

  • For David gjorde det som var rett i Herrens øyne. I hele sitt liv vek han ikke av fra noe av det Herren hadde befalt ham, unntatt i det som hendte med hetitten Uria.
  • Da Ehud var død, gjorde Israels barn igjen det som var ondt i Herrens øyne.
  • Akas var tjue år gammel da han ble konge, og regjerte seksten år i Jerusalem. Han gjorde ikke det som var rett i Herrens øyne, som hans far David hadde gjort,..
  • «Aldri før hadde det vært noen konge som han, noen som slik hadde omvendt seg til Herren av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av all sin styrke, slik som hele Mose lov krever. Og etter ham oppsto det ingen som han.» 2 Kong 23,2

Hvorfor er det så viktig å holde landets grenser stengt for fiender som vil trenge seg inn og ta makten over vårt land? Kan Herren bevare et land som holder seg til ham? Ja, hva sier 2 Krøn 20,30? : «Josjafats rike hadde nå fred, fordi hans Gud lot ham få ro på alle kanter.»

Vi synger i vår fedrelandssalme av Elias Blix , «Gud signe vårt dyre fedreland» fra 1890 og i det 6.verset står der:

  • «Vil Gud ikkje vera bygningsmann, Me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja.  Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja!»

Gud kan ganske snart "flytte lysestaken" bort fra vår nasjon, pga av frafall , så nå må vi be om nåde og omvende oss fra vår utroskap mot han.

«Husk derfor hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted - hvis du ikke omvender deg.» Åp 2,5