«Jeg sitter ikke sammen med løgnere, og går ikke i lag med falske mennesker. Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige.» Sal 26,4-5.

I denne salmen roper  David til sin Gud om hjelp til å få sin rett. For han har vandret i sin uskyld, og stoler på Herren uten å vakle.  «Ja, prøv meg og gransk meg, og  ransak mine nyrer og mitt hjerte,» roper han til Gud. For Guds miskunnhet er for hans øyne, og David ville vandre i hans sannhet.

Ja, visste du at noen lever av å lyve for menneskene? Under den nylige valgkampen i USA var der en mann som lever av å lyve, og han forteller nå til media at han trodde at hans falske nyheter ville skade Trump-kampanjen. Problemet var at de flaske valgnyhetene bare fyrte oppunder Trump-støtten uten å bli avslørt som falske. Derfor sier han nå , at han tror Trump er i Det hvite hus på grunn av hans løgner.  Mannen lager og publiserer falske, satiriske nyheter på internett.

Hva med oss kristne? Holder vi oss til sannheten i våre egne rekker? Jeg kan vel si - det er IKKE enkelt å være en kristen! Alt for ofte har mange andre fått "ord" fra en kristen bror eller søster, som bare ender opp med smerte, fortvilelse, og som til slutt etterlater seg et ønske om å begynne å komme seg fra de kristne. Men slike tanker kan da ikke være riktige å gjennomføre?

En skrev på «nettet» bl.a. : «Har flere personlige opplevelser opp gjennom årene som bekrefter dette. Men, - den siste jeg hadde "tar kaka". Det var etter at jeg ble MEGET SYK (ptsd) (posttraumatisk stresslidelse. Min. bemerk) etter at "kristne brødre" rett og slett stjal fra meg mitt firma. Og en person som var involvert i dette selskapet, en pastor og misjonær …- og som tidligere hadde gitt klart uttrykk for at dette var det IKKE NOE GALT MED!, ……Er det rart at jeg har ropt: "Kjære Gud, - fjern meg fra de kristne brødre og søstre og deres "ord fra Gud" og andre gode råd!»

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.» Matt 25,31-36.

Ha god og en barmhjertig helg!