«Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.» Judas 1,24-25

Å begynne dagen med en bønnestund, der vi kan legge alle ting fram for ham. Jeg og min kone har en slik bønnestund hver morgen, og hver dag får vi en hilsen fra Jesus i budskap i tunger/tydning.

En dag skulle min kone til sykehuset for en kontroll og hun var litt urolig for å bli «pådyttet» daglig tablettbruk. Denne morgenen før vi reiste inn til kontrollen bad vi som før, og hilsen vi fikk var at alt hadde han gjort ferdig for oss, for det var han som styrte våre liv. «Jeg skal være med deg, du skal ikke frykte ,for jeg går foran deg, og legger alt til rette. Og dere skal se at jeg ordner alt og at dere kan bare hvile i meg.» (gjengitt etter min husk) Det var jo en fin hilsen til å reise inn på kontrollen på, tenkte jeg.

Vel på plass på sykehuset møtte vi hyggelige folk hvor min kone fikk komme inn til kontrollen før tiden som var angitt. Alt gikk fint av prøver og så skulle hun inn til legen som skulle avlese hennes «tilstand» fra prøvene. Ja, du kan bare være med du også, sa sykepleieren, til meg. Jeg syntes dette var midt i blinken for meg også, for jeg hadde noen spørsmål til samme lege. Kanskje jeg da fikk komme med dem, selv om det var min kone som hadde timeavtale.

Legen ser på resultatene av testene og meddeler min kone, at dette så fint ut og at hun ikke trengte å ta noen «giftige tabletter» . Han smilte i det han sa det, for min kone hadde gitt uttrykk for at hun håpet på å få slippe å ta tabletter. Da vi skulle til å gå, fikk jeg anledning til å spørre noen spørsmål om min tilstand. Jo, legen fant min journal og ut fra den kunne han trøste meg med at «her er der ingen røde tall». Med andre ord var begge ok og «dere kan reise og gå turer så mye dere vil,» var legens hilsen til oss idet vi forlot kontoret hans.

På hjem sier jeg til konen : Husker du det som vi fikk som hilsen fra Jesus i dag? Var det ikke akkurat det som skjedde med oss i dag? Vi måtte bare takke Herren for hans omsorgsfulle godhet med oss.

«Herren harfortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort.» Sal 25,14