«Vær ikke motløse og redde for de rykter som høres i landet, selv om det i det ene året kommer ett rykte, og deretter i et annet år et annet rykte, og om det råder vold i landet, om hersker reiser seg mot hersker» (Jer 51,46).

Rykter og profetier er noe som har gått i media og mange er blitt urolig over utviklingen i vårt land, selv om Europa har hatt store forandringer innen EU. Storbritannia har meldt seg ut som medlem av unionen, selv om statsministeren som var for medlemskap sa etter valget : «Jeg kjempet med hode, hjerte og sjel i valgkampen.»

- Vi lever fredelig og trygt i vårt land, og merker lite til problemene rundt om i verden. Men plutselig en dag står vi der – med et vell av fiendtlige holdninger og med tilsvarende utrygghet hengende over oss. Vi kristne må være trygge på at Gud har kontrollen og verner om sine barn.

Den nyvalgte presidenten i USA ble valgt uten «verdens fasit» , som sa at han ville tape og motkandidaten ville vinne suverent. Resultatet ble motsatt, han vant. Vi leste på nettet om en pastor 28 år gammel i USA som i juli 2015 skrev disse ordene :
«Jeg var en tid i bønn for flere uker siden, da Gud begynte å snakke med meg om skjebnen til Donald Trump i Amerika. Den Hellige Ånd talte til meg og sa:" Trump skal bli min trompet til det amerikanske folk, for han besitter kvaliteter som er enda vanskelig å finne i mitt folk i disse dager. Trump frykter ikke mennesker og han vil heller ikke tillate bedrag og løgner å gå ubemerket hen. Jeg kommer til å bruke ham til å avsløre mørke og perversjon i Amerika som aldri før. Men du må forstå at han er som en okse i et vitrineskap med mye glass. Mange vil ønske å kaste ham bort fordi han vil forstyrre deres følelse av fred og ro, men du må lytte gjennom krigsilden for å oppdage sannheten jeg taler gjennom ham. Jeg vil bruke rikdommen som jeg har gitt ham til å avsløre og lansere undersøkelser som søker etter sannheten. Akkurat som jeg løftet opp Cyrus til å oppfylle mitt formål og planer, så har jeg reist opp Trump for å oppfylle mitt formål og planer i forkant av 2016 valget. Du må lytte til trompeten svært nøye for han vil varsle alarm, og mange vil bli velsignet på grunn av hans medfølelse og barmhjertighet. Selv om mange ser den utvendige stolthet og arroganse, har jeg gitt ham et ømt hjerte av en far som ønsker å gi en hjelpende hånd til de fattige og trengende, til den fremmede..»

«Kanskje du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ordet på som Herren ikke har talt? Når det ordet profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.» 5 Mos 18,21-22.