«Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han,» Matt 8,16

Dette gjorde Jesus mens han var på jorden, nærmere bestemt Israel. Han kom til sine egne, jødene, men de tok faktisk ikke imot ham, de korsfestet ham i stedet som en forbryter.

Men Jesus lever i dag og han gjør under og tegn fremdeles her på jorden blant oss mennesker. Ja, når vi vet at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, da gjør han under og tegn midt i blant oss. Jesus ga oss troende en fullmakt til å gjøre de gjerningene som han gjorde, og faktisk større på grunn av at Jesus gikk til sin Far. (Jfr. Joh 14,12). Jesus sendte Den Hellige Ånd til oss troende på jorden, han er talsmannen, advokaten vår faktisk. Vi er ikke alene uten Jesus og Gud her på jord, nei, hele guddommen har tatt bolig i våre hjerter.

Men hvordan går det med fullmakten vi har fått av Jesus vedr. gjerningene som han gjorde og som vi skulle gjøre, ja, flere enn han?

Tom Roger er en som tror og ber for syke med å legge hendene på det syke sted , og nylig under friluftsmøtene han hadde  i Mwanza opplevde mange  å bli helbredet.

Det som gikk igjen var at mange opplevde å bli helbredet fra synsplager og hørselsplager, forteller Tom Roger. – Det var også mye mageplager, migrene og hodepine. Dette var det som hyppigst gikk igjen. Flere opplevde også at rygg- og beinplager og stivhet i muskler og ledd ble borte.

Her hjemme stod folk i kø for å fortelle om hva Jesus, legenes lege, hadde gjort for dem under omsorg- og helbredelsesdagene som Tom Roger hadde på sitt senter i høst.

Alt er mulig for legenes lege, Jesus Kristus.

«Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil - han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut.» Jak 1,22-24.

Ha en god og helbredede helg !

Hans