«Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» Joh 10,28

Vi har et ordtak som sier: «Vi lærer så lenge vi lever!» Et barn er ikke så åndelig vis som en åndelig åttiåring , vi vokser i åndelig modenhet fra den dagen da vi tok imot Jesus som vår frelser. Men den som tar tid til en stund hver dag sammen med Jesus, vil snart vokse fra «melkestadiet» i kunnskapen om rett og galt  til å tåle fast føde, dvs å skjønne hva som er rett og galt.

- Hebreerbrevet  5,12 sier : «Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.»

Hvem er de som enda er på barnestadiet i troen? Vers 12 i samme kapitel sier : «For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde.» Vers 12.

Å være voksen i troen, slik at du tar til deg fast føde, og ikke melk som spebarn gjør, de trenger ikke være voksen i alder. Her kan vi finne «troende voksne» som tåler fast føde fra å være 12 år til en på 80 år. For likheten for dem er at de «har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.»

Dagens drypp gir en garanti fra Jesus om at de som kommer til ham gir han evig liv, og han sier at de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av hans hånd. Da er det vi selv som troende som må rive oss løs fra Jesus, han gjør det ikke. Selv om vi kan svikte Jesus, så svikter ikke han oss, han reiser oss opp igjen når vi "rekker hånden ut til ham".

«Melk ga jeg dere å drikke, ikke fastføde. For dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det.» 1 Kor 3,2