«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3,16

Jesus fortalte hele disippelflokken sin at nå kom han til gå bort fra dem for å gjøre i stand et sted for dem, for så å komme igjen for å ta dem til seg. For at de alle skulle være der Jesus er. «Og dit jeg går, vet dere veien,» sa Jesus til dem. Tomas sa da til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?» vers 5. Jesus sier til ham: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

Helvete er en plass som ingen er glad for å komme til. Men hvem er det helvete huser av oss mennesker? Menneskenes bekjennelse her på jord bestemmer hvor vi kommer når livets dager slutter her. Da forlater ånden og sjelen våre kropper og vi hentes og føres til våre bestemmelse -steder.

-Ola bekjente Jesus som sin Herre og frelser mens han var på jorden og Ola ble hentet hjem til Jesus i himmelen til stedet som var gjort klart for ham. Kari derimot trodde at alle var salige i hver sin tro, og Jesus var for henne ikke en frelser, som døde for hennes synder. Kari døde også og ble hentet til et fortapelsens sted - helvete. Hennes navn ble ikke funnet i Livets bok i himmelen og da måtte hun gå til fortapelsens sted.

Jesus åpnet ved sin død på korset, veien til forsoning med Gud. Hva innebærer dette for meg ? Jo, at jeg må ta imot Jesus – og jeg må våge å tro at han døde for meg. Om jeg har fått høre budskapet– men ikke tar imot det, så har jeg også valgt mitt oppholdssted for evigheten.

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh1,12

Hans