«For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærligheten dere har til alle de hellige, på grunn av det håpet som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håpet har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. »Kol 1,4-5.

Troen på Jesus Kristus har satt oss fri fra laster og lyster som vi hadde da vi møtte Jesus. Gud fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike» (Kol 1,13). For en uke siden var der ca 35000 mennesker som kom sammen på en konferanse i Stockholm, som ble kalt «Awakening Europe Stockholm 2016».

Her kom pastorer fra ulike menigheter sammen for å tilbe sin Herre og Frelser og for å be om tilgivelse til hverandre for negative ord imot hverandres menigheter. Likeens bad de om tilgivelse for negativitet imot Israel . Guds ord ble forkynt på hvert møte av forskjellige talere fra mange land. Lovsangen tonet gjennom alle møtene og mange ble frelst og helbredet for sykdommer.

- En som var på møtene skrev på nettet om hendelser hun hadde fått med seg fra konferansen:

• 3 buddhistiske jenter gråt igjennom og ble frelst på første møtekveld.

• Noen av deltakerne ba for en mann som var bunden til å bruke rullestol , reiste seg utav stolen og gikk for første gang.

• En mann kom bort til 6-7 ungdommer i en park og spurte dem : Har dere noensinne opplevet Gud?

• De sa nei, men vi er åpne for bønn for oss. Da mannen ba for dem, begynte plutselig  en av ungdommene å riste og falt til bakken. Han kom seg opp i «sjokk» etter dette og tok imot Jesus, der og da.

• En kvinne ba for en kvinne på arenaen som hadde hatt en mislykket mageoperasjon nylig. Kvinnen ba for henne og etter å ha bedt tre ganger for henne ble smerten borte.

• En mann ved navn Tom så to menn klamret seg til hverandre og gråt utenfor arenaen. Tom gikk bort til dem og en av dem som var fra Irak sa: «Jeg har vært her i to år og har aldri hørt om Jesus, nå er jeg en kristen.»

• To ungdommer fra Sørlandet, en jente og en gutt, kom til sitt hotell etter møtet på arenaen. Før de kom opp til sine rom, ble de oppmerksom på ei dame som satt i rullestol nede i foajeen. De ble enige å gå ned til henne. De spurte henne hva hun feilet, siden hun satt i rullestol. Hun forklarte at hun hadde vært i en bilulykke og hadde fått klemt  det ene benet, slik at hun ikke kunne gå særlig langt uten rullestol. De spurte om de kunne få be for benet. Hun ga dem lov til det, men sa hun, da får jeg slik prestasjonsangst i troen min om ikke å tro nok. Da sa gutten : «Lasarus var død og Jesus oppvakte han fra døden uten medvirkning fra Lasarus, for han var jo død og kunne ikke tro.» Da satte damen i en hjertelig, forløsende latter , da det gikk opp for henne at Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.

• De samme ungdommene opplevet etterpå å snakke med et pastorpar fra Sør-Amerika. De ba for dem og mannen profeterte over dem. Han så at jenta ville bli brukt mektig i Herrens tjeneste og gutten ble spurt om han likte å reise. Ja, var svaret. Ja, familien deres har dårlig råd p.t., men jeg ser at passet ditt er fullt av stempel fra mange ulike land. Du kommer til å forkynne Ordet.

• De ba så for pastorparet og de gikk fra hverandre i Herrens glede. Dagen etter fikk jenta et «like» på Instagram fra pastoren og da fant de ut at dette paret hadde en menighet på over 20000 medlemmer. Da tenkte de at i Guds rike er vi alle ens.

«Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i Ånden. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.» Kol 1,8-14.