«For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.» Jes 41,13

Winston Churchill var 76 år gammel da han ble statsminister i sin tredje regjering (1.etter samlingsregjeringen under krigen og den 2. var en kortvarig overgangsregjering i 1945) og som varte inntil han trakk seg tilbake, grunnet dårlig helse. Churchill huskes best for sin meget store selvtillit  og hans taler var viktige midler i hans kamp for å holde moralen oppe. Hans første tale som statsminister var den berømte «Jeg har intet å tilby enn blod, hardt arbeid, tårer og svette». Kort etter denne kom to andre velkjente taler som han ga rett før slaget om Storbritannia, nemlig:

«Vi skal forsvare vår øy, uansett hva det vil koste, vi skal kjempe på strendene, vi skal kjempe på landingsplassene, vi skal kjempe på markene og i gatene, vi skal kjempe på åskammene; vi skal aldri overgi oss.»

«La oss derfor stålsette oss for våre oppgaver, og gjennomføre disse slik at om det britiske imperiet og samveldet varer i tusen år, vil menneskene fremdeles si at det var deres fineste stund».

Det var særlig under andre verdenskrig Winston Churchill betydde mye som leder og inspirator for britene. Det var bare en mann som sto mellom seier og tap når London var under ildblitz , og det var en gammel, sta mann som het Churchill.

Vi som lever fredelig i vårt land i dag trenger også menn og kvinner som er sta på den rette måten, som står fast når presset blir stort. Flyktningstrømmen til vårt land har mange ganger vært uryddig og nettopp da er det viktig å ha en som våger å stå på sannheten og rettferdigheten. Slik kan andre som er i ferd med å gi opp få inspirasjon fra den som våger å stå fast på sin overbevisning. De som ber Gud om hjelp blir ikke skuffet, for Gud har lovet å støtte dem som vil gå på hans veier, jfr. dagens drypp. Ha ei god helg!

«Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 1 Kor 15,57 .

Hans