«Hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft» (2 Pet 1,3).

Om vi regner med Guds guddommelige makt hver dag og på den måten at vi kan hvile oss på Guds nåde, Guds kraft og Guds visdom. Apostelen Peter begynner hilsen slik:

«Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått den samme dyrebare troen som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet: Nåde og fred bli dere til del i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre.»

Peter var en som ville være i nærheten av Jesus, uansett hvor han var. Han gikk ut for å fiske igjen på Jesu ord og fangsten uteble ikke. En annen gang gikk han på vannet, da Jesus oppmuntret ham til å komme ut til ham på vannet. Men da omgivelsene var skremmende , så begynte Peter å tenke selv og da gikk det galt. Hans kropp begynte å synke ned i vannet, men han glemte ikke Jesus. Det reddet han, for han ga hånden til Jesus. Ved rettssaken med Pontius Pilatus var Peter utsatt for press av en jente som var dørvakt: «Er ikke du også en av disiplene til denne mannen?»

Peter nektet for dette tre ganger fra ulikt hold, da gol en hane i nærheten og Jesu ord tidligere til Peter gikk i oppfyllelse. Peter angret og begynte på nytt i Guds nåde, mens kameraten Judas gikk og tok sitt liv.

- Vi kan komme på nytt til Jesu nåde, selv om vi har feilet på vår livsvandring, bare vi husker på nøkkelordene som Jesus sa til Peter før han sviktet ham:

«Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.» Luk 22,32

- Peter tok imot Jesu´s tiltale og det reddet ham for tid og evighet. Skulle ikke vi også gjøre som Peter når vi "faller ut" , omvende oss, dvs be Jesus om tilgivelse for våre feil.

«Da sa Herren til Moses: Også det du nå ber om, vil jeg gjøre. For du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.» 2 Mos 33,17.