«Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.» Jak 1,5

Det sies at forbundskansler Konrad Adenauer sa med et smil:

«Vår gode Gud satte klare grenser for menneskets visdom, men han satte ingen grenser for menneskets dumhet – og det er bare ikke rettferdig.»

- Men sett i lys av dagens drypp så har Gud lovet oss visdom om vi mangler det, vi skal bare be ham om det og da vil vi få det.

En broder i Herren som er blind fikk en gang bestilt seg en høvelmaskin , en ordentlig verkstedmaskin. Den kom i deler og måtte settes sammen i verkstedet. Han fikk hele maskinen sammen, bortsett fra en vesentlig del, som hadde med selve høvelen å gjøre. Den lille «dingsen» ville ikke på plass, så han fikk en mekaniker til å hjelpe seg. Men han ga opp. Han mente delen ikke passet.

Da tok broderen kontakt med sin Herre og Mester : Ha ba om visdom til å få maskindelen på plass. Da sa Ånden til ham: «Rydd bort all spon som er på golvet nedenfor maskinen.» Han så gjorde. Han feiet golvet rent. Så begynte oppgaven med å få på plass «dingsen», og nå skjønte han hvorfor Herren hadde bedt ham om å feie bort spon etc. For han mistet en skrue ned på golvet og han hadde aldri funnet den igjen i spona, blind som han var. Med å føle seg fram på maskinen med å gjøre det som kom i hans tanker, så presset han «dingsen» opp og «klikk» sa det og da visste broderen at nå var alt på plass. Maskinen var ok. Han koblet til strømmen og trykket på startbryteren og der og da startet den som et skudd. Siden gikk den trofast. Mekanikeren trodde ikke han var blind, da han fikk høre at han hadde fått til maskinen.  Broderen tenkte vel som Job 42,2:  «Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg.»

“For ingenting er umulig for Gud ” Luk 1,37.