«Men Satan sto opp mot Israel og egget David til å telle Israel.»  1. Krøn 21,1

Dagens drypp omhandler en episode i kong Davids liv, som han angret bittert på etterpå.

Kong David var jo konge over "Guds menighet" , som bestod av jøder etter Abrahams ætt. David syntes det gikk ham godt og da fikk han den tanken om å telle alle våpenføre menn i landet av de 12 stammene. Hærføreren prøvde å få ham fra det, men David var så oppsatt på å få vite hvor mange menn han hadde til rådighet, at han avslo å høre på sin hærfører.  Manntallet ble så innhentet av hærføreren, men han unnlot å telle to av stammene, for han visste at dette var ikke rett.

Det som var skjedd, var ondt i Guds øyne, og han slo Israel.  Da sa David til Gud:

«Jeg har syndet grovt da jeg gjorde dette! Men tilgi nå din tjeners misgjerning. For jeg har gjort en stor dårskap.»  Herren sa ikke at alt var ok, nei, han forela for David tre ting :

- Hungersnød i tre år.

- Eller å ligge under sine motstandere i tre måneder,

- eller at Herrens sverd og pest skulle komme over landet i tre dager.

Herren  bad David om å velge ut en av de tre tingene. Han valgte å falle i Herrens hånd og da lot Herren det komme en pest i Israel, og det falt sytti tusen mann av Israel.

Fra pinsedagen i Jerusalem etter Jesus himmelfart ble Herrens menighet dannet ved at Den Hellige Ånd kom over disiplene og de som tok imot Jesus som Messias.

Herren la selv til menigheten de som lot seg frelse.

De forskjellige menigheter på jorden i dag vet hvor mange medlemmer de har, men ingen har til dags dato prøvd seg på å kartlegge medlemmer som tilhører  i Guds menighet. Det er bare Herren som har tallet på dem og han har dem alle oppskrevet i en bok, som han kaller Livets bok. Har vi fått vårt navn skrevet der i den boken, så er du og jeg berget for tid og evighet.  Ha ei velsignet helg og husk å tilhøre Jesus og hans menighet (brud).

«Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler.» Åp 3,5.