«Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt.» Sal 145,9

Er vi mennesker gode imot alle? Nei, dessverre, vi har en tendens til å være gode imot de som er gode mot oss. Vi har blitt møtt med flyktninger i de senere årene, som kommer fra land som er i krig eller de er forfulgt for sin tro. Som land så er vi et rik land og mange flyktninger kommer hit for de har hørt om vår velstand. Myndighetene våre har lagt forholdene godt til rette for flyktningene, altfor godt sier noen, men det kommer an på øynene som ser.

En eldre dame var på leit etter en leilighet i en by, hun hadde ikke så store krav til boligenheten. Hun fikk tilbud av en annen eldre dame om å bo hos henne på en liten loftsleilighet og det så hun som svar på hennes bønn om husrom. Hun ble imidlertid advart om at det var gjerne ikke så lurt å bo der, men hun så det som Herrens ledelse og flyttet inn. Hun så at leiligheten skulle vært oppusset og så tenkt, så gjort. Hun fikk utleier med seg på å male og vaske leiligheten . Utleier var ikke en troende, slik som leietakeren, men leietakeren var et forbilde i tro og handling. Hun begynte med å rydde inne i huset, for så å rydde ute rundt huset. Hun malte og klippet hekken rundt huset og snart var hele hus-området renovert. Utleieren hadde blitt mer og mer begeistret for leieboeren og håpet hun ikke flyttet ut på en stund. For leietakeren var på leit etter en leilighet som hun ville eie selv. Men leieboeren lærte utleieren hva det var å være en troende, for hun så at tro og gjerning gikk hånd i hånd. Et eksempel til etterfølgelse for oss andre troende.

«Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger!» Jak 2,18