«Og dette er den pakten som jeg gjør med dem, sier Herren: Min Ånd, som er over deg, og mine ord, som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn eller fra dine barns munn eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nå av og til evig tid.»  Jes. 59,21.

Husker du hva som skjedde da Jesus red ned fra Oljeberget på vei mot Jerusalem? Jo, da begynte hele disippelflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerningene de hadde sett. Men noen av fariseerne i folkemengden sa til ham:

"Mester, irettesett disiplene dine! Men han svarte og sa: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope!"  Luk 19,39-40.

Fikk en oppmuntring fra en av mine "drypplesere" i dag:

«Jeg merker også mye tøffe ting spesielt på jobb, men opplever også gode, sterke ting innimellom. Blant annet begynte nesten hele 3. og 4. klasse å tilbe Gud i musikktimen min. Jeg satte på en You Tube-video med Takk min Jesus, jeg syntes selv den gikk veldig tregt/sent, og lurte på om jeg skulle kutte den litt tidligere. Så oppdager jeg at flere og flere løfter hendene og tilber med lukkede øyne. Et sterkt Gudsnærvær fylte klasserommet og det varte ca 5 min! Og det var ikke min fortjeneste i det hele tatt. Jeg var negativ... TAKK GUD!!»

«Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.» Sal 40,4.