«Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Matt 6,24.

Jeg var dreng på en gård i skoleferien min i barneåra. Gården ble drevet av sønnen i huset, men faren som var pensjonist likte fortsatt å være sjefen på gården.

Noen ganger kom jeg da i dilemma, for skulle jeg lyde sønnen eller faren? Jeg var jo ansatt av sønnen, men faren var enda eieren av gården, sønn bare drev gården.

Mange ganger resulterte min avgjørelse i å late som jeg ikke hørte hverken sønnen eller farens ordre.  Det er ikke alltid lett å være «det tredje hjulet» på en vogn.

Jesus vet at vi ikke kan tjene to herrer, for du vil komme til å like bare en av dem, og da blir det trøbbel for meg og deg som skal tjene dem begge. Jesus tar opp noe som er veldig aktuelt til alle tider, også for oss, nemlig forholdet til Gud og mammon (pengene).  Du må nemlig ta en avgjørelse om hvem som skal styre deg. Skal Gud får råde over ditt liv eller skal pengene få bestemme over deg? Mange går i denne fellen, for de tror de kan tjene begge ,uten å ta skade.  

Dessverre er det pengene som styrer mange mennesker i dag og mange  innrømmer at slik er det bare. Pengene styrer dem.  Da kommer ikke Gud sine tanker med i avgjørelser som må tas i løpet av deres levetid.  En alkoholiker styres av flasken, ikke av personen selv. Du er blitt en slave. Da er det godt å vite løsningen på problemet og løsningsordet er :

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh 8,36