«Når du legger deg, skal du ikke frykte. Og når du har lagt deg, skal din søvn være søt.» Ords 3,24

Salomo gir i dette dryppet malen for en god natt søvn. Av erfaring gjennom flere tiår, så vet jeg at søvnen kan påvirkes av ytre omstendigheter.

Ser du på TV-skjermen før du legger deg, så er det nokså garantert at noe av innholdet fra sendingen kommer tilbake i søvntanker i løpet av natten.

Jeg har notert ned et vers av Johs Smidt , som lyder slik :

«Nå er jeg våknet så glad igjen, og natten svant stille og rolig hen.

Du himmelske Far, jeg takker deg for kjærlig i natt du var hos meg.

Å følg meg i dag hvor hen jeg går, så vet jeg at ingenting ondt meg når.»

En søster i Herren ble ille plaget med søvnen om natten og til sist ble det null søvn, og dagen ble som en tåke i tanker og kropp. Flere bad om løsning på dette, og så var det en medsøster som fikk kunnskapsord fra Herren : Safran.  De undersøkte ordet og fant ut at dette var et krydder, dyrt sådan. Men de fikk en opplysning fra en tredje kvinne, at de skulle gå inn på en grønnsaksbutikk som innvandrere drev og se om de hadde stengler fra planten. De var ikke så dyre. Disse stenglene skulle så kokes og saften fra dem skulle hun drikke før hun la seg. Så tenkt, så gjort. Resultatet ble en kort time første natt, så over timen, neste natt og til slutt sov hun over 4 timer. Kroppen fungerte som ny. Hun skrøt til andre om den fantastiske teen av safranen, men da minnet Den Hellige Ånd henne om , at det var Herren som all ære skulle ha. Hun ble lei seg og bad Herren om tilgivelse for det som hadde blitt sagt. Straks ordene var kommet ut fra kvinnen, ble hun fylt av glede og styrke i kroppen sin. Ut fra et nytt utgangspunkt drikker hun nå teen før leggetid og søvnen kommer som en god venn. - God helg!

«Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde! Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.» vers 6-8.