«Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.» 1.Kor.1.10.

En kvinne utøste sin fortvilelse over en uttalelse fra noen kristne venner. De mente hun ikke kunne være en kristen, da hun ikke stod innskrevet i noen menighet, og når hun talte , så måtte det være fra den onde, pga manglende medlemskap i en menighet. Hvilket visdom og blindhet kan føres fram som kristelig tale?

Det går an å fiske alene uten at du har flere med deg i båten, men driver du større fiske, så må du ha hjelp for å få fangstredskapene til å fungere riktig.

Men om det er slik, som noen hevder, at det er alle kirkesamfunnene til sammen som utgjør Guds menighet, hva kan da årsaken være at et kirkesamfunn ikke vil oppta deg som medlem uten at du har meldt deg ut fra ditt gamle? Selv hevder de at de andre kirkesamfunnene også tilhører Guds menighet og hører med i Kristi legeme. Grunnen til at du ikke kan ha to medlemskap i kristen sammenheng samtidig, må da være statsstøtten som gis kirkesamfunnene pr enkeltmedlem.

Har de rett, eller tar de feil?  Hva sa Jesus :

«Men da Jesus visste deres tanker, sa han til dem: Hvert rike som kommer i strid med seg selv, legges øde, og ingen by og intet hus som kommer i strid med seg selv, kan bli stående.» Matt.12,25.

Jesus kan da ikke være enig med alle bekjennelsesskrifter som de forskjellige menigheter har. Jesus er jo Sannheten, ikke forvirringen. Jeg tror at de fleste av oss er klar over at ingen av oss kan melde oss inn i Guds menighet i Livets Bok. Det er bare i menighetssammenheng en kan melde seg inn.  Ikke la noen innbille deg at du kan melde deg inn i en bibelsk menighet, eller som en skrev "like lite som at min tommeltott har meldt seg inn i mitt legeme. Agj.47b sier: «....Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten.»

«Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven. « Rom 13,8