«For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig at i dette, for fra nå av skal du alltid ha krig.» 2 Krøn 16,9

Dagers drypp er resultat av en avgjørelse som kong Asa gjorde uten å rådføre seg først med Herren. Kong Asa gikk nemlig i fellesskap med kongen i Syria for å holde kongen i Israel , Basja , på avstand .  Kong Asa lykkes i å bli venn med kongen i Syria og dermed fikk kong Asa fred for kong Basja i Israel.

Men kongen fikk besøk av Herrens profet Hanani, som minnet ham om hva Herren sa om hans handling:

«Fordi du satte din lit til kongen i Syria og ikke til Herren din Gud, derfor har syrerkongens hær sluppet ut av hendene på deg.» v 7. Herren minnet kong Asa om den gang han tidligere hadde søkt Herren først vedr. etiopierne og libyerne ,som  da kom med en stor hær med stridsvogner og hestfolk imot kongen, men den gang satte han  lit til Herren, ga Herren dem i hans hånd.

Tror du Herren ikke er den samme i dag, at Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte?

Jo, det tror og vet jeg at Herren har full oversikt over våre tanker, planer og ideer, slik som han hadde med kong Asa. Men legg merke til at Herren ikke stoppet kong Asa i sin frierferd til kongen i Syria, nei, han fikk gjennomføre handlingen. Men så kom profeten med "dommen" fra Herren til kong Asa og den gikk ut på at « fra nå av skal du alltid ha krig.»

I dag overvåkes vi av satellitter hele døgnet over hele jorden, og hvor "makteliten" i verden gjør sine handlinger etter opplysningene som satellittene kommer med.  Har du mobilen på, så vet menneskene hvor du og jeg befinner oss ved å se på GPS -en. Den viser oss nøyaktig sted og tid.

Hvor meget mer vet ikke Herren om oss og verden? Profeten fikk fengselsopphold av kongen for Herrens budskap. Hva med dem i dag som sier ut Herrens ord ?

Hans Nilsen Hauge i sin tid, Børre Knutsen i vår tid osv.

«Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk.» Jes 45,11