«For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og for en del tror jeg det. For det må være partier blant dere, for at det kan vise seg hvem som er ekte blant dere.» Kor 11,18-19.

Ja Paulus sier det må være partier blant medlemmene i menigheten de går i. Hvorfor må det være partier/fraksjoner innen en menighet? Jo, sier Paulus,

«for at det kan vise seg hvem som er ekte blant dere.»

- I disse tider opplever mange politiske partier interne oppvask, pga uenighet i veivalget videre. Slik er det også i kristne menigheter også. De eldre vil ha et møte på sin gamle måte, de yngre vil ha det på sin måte og da oppstår det partier innen menigheten. Lederskapet prøver å tilfredsstille alle parter, men baktalelse av hverandre er resultatet.  Paulus kjente allerede da til dette problemet og i 1 Kor 14,26 stiller han følgende spørsmål:

«Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.»

Han nevner ikke kaker, boller, saft og kaffe, som de fleste menigheter praktiserer i dag på sine sammenkomster. På Paulus sin tid var det egne mennesker i menighetene som hjalp de fattige med mat og klær etc. Men når de kom sammen som menighet, da var det for å tilbe sin Herre og Gud.

Jesus sa at talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skulle sende i hans navn, han skulle lære oss om alle ting, og minne oss om alt det som Jesus har sagt oss. (Jfr Joh 14,26) . Er menighetene i dag åpne for rettledning av Den Hellige Ånd eller blir møtene da litt for åndelige, slik at kaker, boller, saft og kaffe ikke kommer helt til sin rett etterpå?

«Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om Veien så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus’ skole.» Agj 19,9.