"Lukk opp portene, så et rettferdig folk kan gå inn, et folk som holder fast ved sin troskap." Jes26, 2

Møter du en port på din vandring, så finner du snart ut om du har lov til å åpne porten, for så å gå videre på veien.

I de eldre tider hadde byen Jerusalem en mur av en viss høyde rundt seg, som en sikkerhet imot inntrengere. I muren var der flere porter hvor folk kunne komme seg inn og ut på dagtid. På kveldstid ble portene lukket og ingen kunne komme seg ut eller inn.

- Jesus red inn i byen gjennom en av byens porter, da han kom ned fra Oljeberget. Til denne porten kom en engelsk hærfører også, da han  med sine tusener av soldater inntok Jerusalem til hest fra det Ottomanske riket.

Da han kom til porten steg han ned av hesten og gikk ydmykt gjennom porten. For her kunne ikke hærføreren som var en kristen ri inn gjennom porten med respekt for sin herre og mester ,Jesus.

- Forleden dag fikk jeg se et bilde for mitt indre øye. Jeg så Himmelen og en port som menneskene gikk inn i gjennom, vel å merke bare de som hadde billett til Himmelen. Flere mennesker gikk fram og tilbake langs bymuren og ville gå inn gjennom porten, men de manglet billetten. Jeg stod der og så på en person som tydeligvis var frustrert, han likte jo Jesus og kunne gjerne slå seg i lag med ham. Men han fikk ikke billett til Himmelen.

"Billetten til Himmelen er Jesus, sa jeg, så du må ta imot ham i ditt hjerte."

Der stoppet bildet .

"Han sier til ham: Venn, hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal de gråte og skjære tenner. For mange er kalt, men få er utvalgt." Matt 22,12-14.