"For det er ikke en fiende som håner meg - det kunne jeg bære. Heller ikke er det en som hater meg, som opphøyer seg over meg - da ville jeg gjemme meg for ham. Nei, det er du, du som var min likemann, min venn og min kjenning,- vi som hadde fortrolig samfunn med hverandre, da vi vandret i høytidsskaren opp til Guds hus." Sal 55,13-15

Hvor mange av oss har ikke opplevet å komme med i en vekkelsebølge fra Den Hellige Ånd. Lokalene til de kristne menigheter ble fulle hver kveld av mennesker, som ville søke frelse, fornyelse i sitt kristenliv og mange frafalne/lunkne kristne søkte seg tilbake til Jesus.

- Men så avtok ilden, noen ble da borte fra lokalet, de ble skuffet over utviklingen og tenkte med seg : «Så var det ikke noe mer denne gangen heller.»

Imidlertid fortsatte trofaste i Herren, de som hadde vandret med Jesus i år etter år, og de som var nyfrelst. De holdt fast på de fire b-ene : Bibel,bønn,brød og broderskapet (fellesskapet).

I dag er vi dessverre kommet til en omveltning innen kristenheten i vårt land. Kristenflokken deler seg i to leirer, blokker:

De som tar Guds ord på alvor og de som ikke gjør det, men tolker Bibelen etter tiden de lever i. Ordet som ble forkynt av apostlene i Jerusalem er ikke lenger

Sannhet, Guds ord, Bibelen, den må sees og forstås i lys av den tid vi lever i, er deres ord. Våre egne lyster går foran Guds ord og da blir det splittelse i leiren av kristne.

I de siste tider vil en ha to leirer på jorden :

1. De Jesu troende som holder fast på Guds ord.

2. De som sier de er troende kristne, men er det ikke.

1. Jesus Kristus som vår frelser og leder for sin menighet

2. Antikrist som forleder menneskene til å følge ham i alt.

«Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet.» Agj 2,46